Jakie wymogi powinien spełniać każdy gabinet lekarski? Jakie są główne wytyczne?

Pomieszczenia, które przeznaczone są na gabinet lekarski, jak również te służące ogólnie do opieki zdrowotnej powinny spełniać surowe wymagania sanitarne, lecz również lokalowe. Z powodu ich specyfiki oraz przeznaczenia, powinny charakteryzować się zdecydowanie najwyższym poziomem jeśli chodzi o higienę. Podstawowe wymagania dla takich nieruchomości użytkowych, jakie są z przeznaczeniem na gabinety działające w obrębie NZOZ zawarte są w zarządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 10 listopada 2006 roku w dziedzinie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem wyposażenia jak i sanitarnym różne pomieszczenia i sprzętu zakładu opieki zdrowotnej.