Kardiomonitor jako wysokiej jakości urządzenie do udzielania pomocy medycznej

Ze względu na ważną rolę w kontrolowania stanu samopoczucia pacjenta kardiomonitory powinny znajdować się w większości placówek szpitalnych. Jest to wyjątkowo znaczący i konieczny sprzęt. Wyjątkowo zrozumiały w obsłudze i upraszczający pracę personelu medycznego. Gdy na wstępie pacjentowi zostaje udzielona pomoc przedmedyczna drugim posunięciem jest podłączenie pacjenta pod kardiomonitor.

kardiomonitor, sprzęt medyczny
Kardiomonitory zezwalają na systematyczne monitorowanie i rejestrowanie parametrów życiowych pacjenta, dlatego też powinny być m.in. na: placówkach intensywnej opieki medycznej,salach operacyjnych,placówkach „chirurgii jednego dnia”,oddziałach dziecięcych i noworodkowych, kardiologii, neurologii oraz w Szpitalnych Oddziałach Ratownictwa tzw. SOR. Znajduje zastosowanie na większości placówek szpitalnych, w prywatnych klinikach, gabinetach zabiegowych, domach opieki, placówkach opiekuńczo-leczniczych, przychodniach, ratownictwie medycznym, medycynie sportowej a także w okolicznościach domowych. użytkowany jest zwłaszcza wtedy gdy u pacjenta istnieje potrzeba ciągłej analizy funkcji życia, a stan chorego pozwala na jego przebywanie w domostwie (zobacz tu).

Kardiomonitor ofiaruje nam poczucie pewności i komfortu w opiekowaniu się nowo narodzonymi dziećmi. Pośród popularnych nazw można wymienić: monitor parametrów życiowych pacjenta, monitor fczynności życiowych, monitor chorego, kardiomonitor. Miano może wskazywać na to samo narzędzie, może jednak również wskazywać na zasięg mierzonych parametrów przypisując do monitorów czynności życiowych tylko pomiary pulsu, wysycenia krwi tlenem oraz nieinwazyjnego ciśnienia krwi. Kardiomonitor poza wymienionymi utwierdza monitorowanie pracy mięśnia sercowego przez zintegrowany moduł EKG pozwalający na diagnostykę czynności mięśnia sercowego.

kardiomonitor, sprzęt medyczny
Pośród normalnego zakresu parametrów monitorowanych przez kardiomonitor należy wymienić: EKG (elektrokardiografia) to zabieg diagnostyczny używany w medycynie przede wszystkim w celu rrozpoznawania schorzeń serca. Metoda ta zezwala na zapis pracy serca poprzez wyliczenie różnicy potencjałów (napięć) pomiędzy elektrodami umieszczonymi na powierzchni klatki piersiowej. Graficznym odtworzeniem jest krzywa EKG. Kolejnym parametrem oglądanym poprzez kardiomonitor to „tętno”. Odpowiada ilości uderzeń na minutę.
Kolejny to „częstość oddechów”. Kardiomonitory mają alarm bezdechu czyli nieistnienie przepływu powietrza w górnych częściach dróg oddechowych, w czasie powyżej 10 sekund, co powoduje niskie nasycenie krwi tlenem (niedotlenienie) i wzrost poziomu dwutlenku węgla. Kolejne to „wysycenie hemoglobiny tlenem” czyli saturacja. „puls” odpowiada ilości uderzeń mięśnia sercowego na minutę.